May 29, 2022

ZOOOF + Esmee Geerken Building as Being – workshop expedition at Amstelpark
David Habets Esmee Geerken Thijs de Zeeuw

Programma

Zondag 29 Mei 13.00 – 16.00             Luister + Observatiewandeling
Zondag 10 Juli 13.00 – 16.00             Dieren Paviljoens Bouwen workshop
Zondag 2 Oktober 13.00 – 16.00      Future Floriade Workshop

 

Wat zijn Dierenpaviljoens?

Voor de Shadow Floriade verkennen we de ontstaansgeschiedenis van het Amstelpark. We beginnen met luisteren en observeren, naar de dieren en de half-vervallen Floriade paviljoens. Hoe is het Floriade park, aangelegd in 1972, uitgegroeid tot haar huidige vorm via de interacties tussen eekhoorns, parkwachters, gras, wandelaars, wormen, ganzen, politici, zeehonden, walibi’s, molenstenen, bomen, asfalt en alle andere ‘park-actoren’? En wat is er gebeurd met de zeehonden…? Zeehonden? Ja, Else en Dolf!

Vanuit hier kijken we vooruit; hoe zou de Floriade er over 50 jaar uit kunnen zien, terugkerend naar het Amstelpark? En zou deze Floriade, in plaats van in ‘een mum van tijd’ aangelegd te worden, ook nu al kunnen beginnen te groeien, zonder dat we precies kunnen voorspellen hoe de Floriade van de toekomst er dan uit zal zien? In de bouwworkshop zetten we processen in gang, om Dieren Paviljoens van de toekomst te laten groeien vanuit de interactie tussen materialen en vrijwillige anders dan menselijke park bewoners.

Wat voor agency en keuzevrijheid hebben park-organismen, in hun relatie met het Amstelpark, via het bouwen van paviljoens, beschuttingen, mossen en nesten? Kunnen we bouwen vanuit de interacties tussen stenen, zon, wind en water, kunnen we bouwen met elkaar – planten, dieren en mensen, waarbij paviljoens zichzelf ontvouwen in de tijd?

Luister, onderzoek, bouw en ontwerp mee met de dieren van het Amstelpark: via Wildcamera observaties, Citizen Science, Bouwen-met-Dieren-paviljoens en dromen over de Floriade van 2072.

Inschrijven voor de workshops (bij voorkeur alle drie) kan via Evenbrite.

Ga zélf alvast op onderzoek uit in het Amstel Park: verzamel verhalen rondom de geschiedenissen van de Floriade Paviljoens van 1972, de verhalen van de voormalige dierbewoners van het park (zoals de zeehonden), en observeer welke dieren er nu leven, en hoe ze de afbrokkelende paviljoens tot habitat hebben gemaakt… Tijdens de eerste workshop bouwen we voort op dit onderzoek, met behulp van citizen science tools.

Building as Being – Dierenpaviljoen workshops door ZOOOF & Esmee Geerken