June 9, 2022

Dieren in ons Midden – 3 lezingen in de Bastei
Jozef Keulartz - Frans Vera - Thijs de Zeeuw

Met een drietal lezingen is het Basteicafé op 9 juni gewijd aan de plaats van dieren in het Antropoceen. We zitten midden in een nieuwe massa-extinctie. Daarvan is sprake wanneer de aarde meer dan driekwart van haar soorten verliest. De laatste keer was 65 miljoen jaar geleden, toen de dinosauriërs van de aardbodem verdwenen. Traditionele maatregelen lijken niet meer te volstaan, vandaar de opkomst van nieuwe vormen van natuurbeheer. Met een belangrijke rol voor natuurontwikkeling en ‘rewilding’ enerzijds en dierentuinen anderzijds. En dat leidt tot verschil in inzicht en debat tussen natuurbeschermers en dierenactivisten.

Naar aanleiding van het nieuw verschenen boek ‘Dieren in ons midden’, gaan we hier dieper op in. Met een inleiding van auteur Jozef Keulartz (oud-hoogleraar natuurfilosofie) en lezingen van Frans Vera (pionier van de Oostvaardersplassen) over natuurontwikkeling en rewilding en Thijs de Zeeuw (landschapsarchitect) over dierverblijven en dierentuinen van de toekomst.

Meer info op: https://www.debastei.nl/nl/agenda/2022/basteicafe-dieren-ons-midden

 

 

 

multispecies dinner - Angelo Renna

De dierentuin van de toekomst

door Thijs de Zeeuw, landschapsarchitect. Hij ontwerpt dierverblijven en doet onderzoek naar de dierentuin van de toekomst.

Dieren verdwijnen langzaam uit onze dagelijkse omgeving en dat is problematisch. John Berger schreef in zijn gedicht ‘They are the last’: Now that they have gone / it is their endurance that we miss. De dierentuin is een van de laatste plekken in de huidige samenleving waar mensen dieren kunnen ontmoeten. Een groot en breed publiek komt er om naar uiteenlopende, exotische dieren te kijken. In de Verenigde Staten trekken dierentuinen meer bezoekers dan alle sportwedstrijden bij elkaar.

Juist daar waar dieren zichtbaar zijn, staat onze relatie met hen ook vaak ter discussie. De klassieke definitie van natuur staat onder druk: bestaat de tegenstelling van ‘wild’ en ‘gedomesticeerd’ nog wel? Net als de grote grazers in de rewildingprojecten zijn dierentuindieren wild noch tam, zij bevinden zich ergens daartussenin. Wat betekent dat voor onze relatie met deze dieren? En hoe gaan wij om met onze verantwoordelijkheid voor hun voortbestaan?

Related Projects: